maanantai 20. elokuuta 2012

Sukeltaminen Viron talousalueella (EEZ)

Kurttuputkessa oli Immi Wallinin kirjoitus sukeltamisesta Viron talousvyöhykkeellä. Koska Suomenlahdella eivät etäisyydet pohjois-eteläsuunnassa niin kauhean pitkiä ole, niin saattaa koskettaa loppujen lopuksi yllättävän moniakin sukeltajia. Ja sitten siihen itse lainaukseen:

Hei,

Ohessa lyhyt yhteenveto määräyksistä liittyen Viron aluevesillä ja talousvyöhykkeellä tapahtuvaan toimintaan. Huomioitava: Suomen ja Viron välillä ei ole kansainvälistä merialuetta. Viron määräykset ovat voimassa heti kun ylitetään Suomen talousvyöhykkeen raja.


Laki osoitteessa
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X60022K4&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=muinsuskaitse. Lain numero RT I, 21.03.2011, 8 (Muinsuskaitseseadus)

- kaikki vedenalaisten kohteiden etsintä millä tahansa menetelmällä on luvanvaraista


- löydetyistä historiallista tai arkeologista arvoa omaavista kohteista on ilmoitettava välittömästi Viron Muinaismuistovirastolle. (kohteen iällä ei ole merkitystä – mm. kaikki sota-aluksen ovat historiallista arvoa omaavia kohteita.) Vastaava viranomainen on Senior Inspector of Underwater Heritage Maili Roio, meiliosoite:
maili.roio@muinas.ee

- uusi löytö voidaan saattaa välittömästi väliaikaiseen suojeluun (temporary protection), jolloin sukeltamiseen tarvitaan lupa muinaismuistovirastolta.


- sukellusluvan voi hakemuksesta saada 18v täyttänyt henkilö, joka on saanut laissa määritellyn koulutuksen. Koulutukseen voi osallistua Virossa ja kursseista saa tietoa Viron Muinaismuistovirastosta.


- myös laillinen henkilö (seura, sukelluskeskus, yritys) voi hankkia toimintaluvan, jolloin vain ko. tahon edustaja/t käy kurssin. Tämä kurssin käynyt henkilö tulee olla aina mukana kun esim. seuran jäsenet sukeltavat kohteella jolle seuralla on sukelluslupa. Näin suojellulle kohteelle pääsee sukeltamaan myös ilman henkilökohtaista lupaa. Virossa on tällä hetkellä 4 palvelun tarjoajaa, jotka voivat viedä sukeltajia suojelluille kohteille, joihin palveluntarjoajilla on sukelluslupa. Myös suomalainen henkilö, seura tms. voi hankkia sukellusluvan. (Vaatimuksena kurssin suorittaminen Virossa.)


- jos löytöä ei julisteta suojelluksi, siihen sukeltamiseen ei tarvita lupaa, mutta kaikesta sukeltamisesta täytyy aina ilmoittaa rajavartiostolle (merivalvontakeskus VHF kanava 69) ja mikäli kohde sijaitsee laivaväylällä (esim. Tallinnan lahti) myös VTS:lle.


- listan suojelluista hylyistä saa Viron muinaismuistovirastosta
http://register.muinas.ee/ valitse mälestised -> nimi: vrakk. Rekisteri kaikista hylyistä (myös suojelemattomista) on tällä hetkellä työn alla.

Laittakaa vapaasti tämä tieto eteenpäin mahdollisimman laajasti. Olen tällä hetkellä Virossa ja juuri nyt käsitellään tapausta jossa suomalaiset sukeltajat ovat etsineet, löytäneet ja sukeltaneet hylyssä, joka on Viron talousvyöhykkeellä. Ko. sukeltajat eivät ole hakeneet etsintälupaa, he eivät ole ilmoittaneet löydöstä eivätkä hakeneet lupaa sukeltamiseen saati ilmoittaneet sukeltamisestaan. Toivotaan että asia käsitellään ilman oikeudenkäyntiä.


Terveisin,

immi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti